Mijn manier van werken. Waarom Hildegard Faber? 

Ik kan goed omgaan met mensen met uiteenlopende achtergronden. Ik heb ervaring in het werken met diverse organisaties, zoals kerken, onderwijs-, welzijns- en gezondheidszorginstellingen.

Ik kan goed analyseren, alsmede mij inleven in situaties en mensen. Ik laat mensen tot hun recht komen. Ik werk procesgericht  en zet mensen en organisaties in hun kracht. 

Ik werk met individuen, organisaties en kerkelijke gemeenten vanuit 4 verschillende invalshoeken of speerpunten. Afhankelijk van de vraag kan het hele proces doorlopen worden of ingezoomd worden op een deel van het proces.

 

 

 


  Jezelf zijn, eigen kracht.   Ík heb zin

Je hebt als mens en organisatie een eigen kracht. Je bent anders dan je omgeving en daarin ben je krachtig. Wat maakt jou en jullie uniek en hoe gebruik je je eigen kracht het beste. Ik heb zin, wil zeggen, dat wie je bent als mens of organisatie, dat je er wel degelijk toe doet!

Ik kan je helpen om te ontdekken waarin je kracht zit. Wat maakt jou en jullie uniek?

Eigen kracht heb je nodig om je zelf te onderscheiden van je omgeving, om zelfbewust te zijn, te laten zien wie je bent en waar je staat.

♦ Zingeving, bronnen, geloof, achtergrond.    Het heeft zin

Wie je bent en hoe je krachtig bent is een wisselwerking met je traditie, geloof, zingeving. Soms kan dit belemmeren, des te vaker is het ook een grote kracht. Soms is deze traditie op de achtergrond, soms heel centraal in je identiteit.

We gaan met elkaar op zoek naar de plek die deze bronnen,  geloof,  traditie,  zingeving, achtergrond, heeft.  Hoe is de wisselwerking. Welke plek neemt deze in?  En wat betekenen die voor deze tijd? Waarom ben je wie je bent en welk verlangen gaat daarvan uit?

Als je je bewust bent van de wisselwerking en bronnen van geloof, traditie en zingeving, kun je je wortelen in je verleden. Je laat zien wie je bent. Tegelijk kun je loslaten wat je belemmert. Door deze bewustwording kun je de verbinding beter aangaan met de mensen om je heen.

♦ Kracht van netwerk en verbinding.    Ik geef het zin

Wie je bent en hoe je krachtig bent is een wisselwerking met je omgeving. Je kerkelijke gemeente organisatie of jijzelf zijn verbonden met je omgeving en hebben elkaar nodig om beide tot hun recht te komen.

Individueel is dat in wisselwerking met je partner, je kinderen, je collega’s, je vrienden, maar ook met je werk, met je hobby’s, met je buurt. 

In kerkelijke gemeentes is dat de wisselwerking met je eigen dorp, wijk of stad en ook met andere organisaties in deze omgeving. Soms betreft het soortgelijke gemeentes, maar soms ook totaal verschillende. Het is ook een wisselwerking met individuele mensen buiten je gemeente.  Vragen bij dit alles zijn: Wie is die ander? Wat kan ik voor die ander betekenen? Hoe ontwikkel je netwerken, zonder je eigen identiteit kwijt te raken. Hoe sluit ik goed aan bij anderen? Hoe kom je binnen bij andere organisaties en mensen in je omgeving en wat wil ik daar precies?

Als je je goed kunt verbinden met je netwerk, dan kun je afstemmen op elkaar. Je kunt elkaars kracht zien en kunt betekenisvol zijn voor anderen buiten je eigen kring. Ook anderen kunnen voor jou het nodige betekenen. Je kunt elkaar aanvullen en samenwerken. Door het contact met de ander, word je je nog meer bewust wie jij bent en de ander ook wie hij of zij is.


♦ Kracht van beweging of vernieuwing.    Zin wordt Zinnig!

Als je ontdekt hebt, wie je bent en waar je krachtig in bent te midden van je omgeving, kan het ook, dat je je bewust wordt van de vaste patronen, die jou als mens of kerkelijke gemeente belemmeren in wie je bent.  Vaak zijn dat patronen, die betekenisvol zijn geweest in het verleden en daarom niet zonder meer opengebroken moeten worden. Mijn visie is, dat er dingen bijgeleerd kunnen worden, zodat er ruimte ontstaat om soms ook andere keuzes te maken.

Welke patronen zijn er ontstaan? Welke waarden hebben en hadden zij? Wat is er nodig om het waardevolle te behouden en door te groeien naar ruimte en nieuwe mogelijkheden? In gemeentes houdt dat in, dat er nagedacht moet worden over randvoorwaarden van verandering, consequenties van keuzes en over draagvlak. Ook individueel kan de ruimte voor verandering onderzocht worden en bijgeleerd worden wat nodig is om nieuwe wegen in te slaan.  

Als je je openstelt voor verandering en beweging, dan groei je mee met je omgeving, tijd en contacten. Door de verruiming van je mogelijkheden kun je je contacten intensiveren. Je kunt vastgelopen patronen doorbreken en bouwen aan nieuwe waardevolle contacten.

Wilt u meer weten over de diensten, die ik aanbied, klik dan hier  

                                                                                                                                                                                  

Opbellen
E-mail