Diensten  


In overleg stemmen we af wat er in uw situatie past. U blijft zelf eigenaar van uw proces.


Organisaties of kerkelijke gemeenten:

  • Een studiedag of kerkenraadsdag en indien gewenst een vervolgtraject
  • Een begeleidingstraject, waarbij ik uw organisatie of kerkelijke gemeente in een vooraf afgesproken traject begeleid. Bijv. met ‘waarderend organiseren’ ( appreciative Inquiry  of A.I.), een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er niet goed gaat en waarbij de kracht van de organisatie naar boven gehaald wordt. Accenten kunnen op allerlei gebied gelegd worden, zoals beleid, verandering, samenwerking, communicatie, pastoraat, diaconaat, enzovoort
  • Een fusietraject of samenwerkingstraject.
  • Een traject rondom netwerkvorming. Wat kunt u betekenen alleen of samen met anderen voor uw dorp, wijk of stad?
  • Een training op maat óf georganiseerd vanuit de Protestantse kerk:  https://www.protestantsekerk.nl/training/
  • Een adviserend gesprek rondom een vooraf bepaald thema
  • Intervisiebegeleiding
  • Bibliodrama Algemene voorwaardenIndividueel

  • Coachingsgesprekken gericht op een evenwicht tussen denken, voelen en lichaamsgewaarzijn
  • Gestalttherapie

( sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering deze gesprekken. Ik ben ook Gestalttherapeut en lid van de NVAGT, NAP en in bezit van ECP) 


Wilt u praktische informatie en contactgegevens, klik dan hier


Opbellen
E-mail