Voor organisaties en kerken, die zich vanuit hun kracht en verlangen willen bezinnen en verdiepen, of willen veranderen. 

Voor  individuen die vastlopen en  via coaching of Gestalttherapie willen onderzoeken wie zij zijn en wat zij voor anderen kunnen betekenen.   

Herken je dit?                

Organisaties of kerkelijke gemeentes:

-wij willen ons bezinnen op onze kracht, spiritualiteit, geloof of zingeving.  

-wij willen andere vormen en mogelijkheden in het pastoraat en diaconaat de zorg en het onderwijs onderzoeken

-wij willen nieuw beleid maken en willen daar graag externe onafhankelijke begeleiding bij

-wij willen meer betekenisvolle samenwerking en aansluiting  met andere organisaties en mensen buiten onze organisatie en kerkelijke gemeente. We weten niet hoe we dat kunnen bereiken

-wij willen mensen binnen onze organisatie  of kerkelijke gemeente deskundiger maken op het gebied van communicatie, begeleiding, presentatie, netwerkvorming, pastoraat, diaconaat en uitvaarten, maar hoe pakken we dat aan?

-wij willen dat onze groep van mensen beter gaat samenwerken, zodat we er meer voor elkaar kunnen zijn.

   

Individueel:

-ik heb een burn-out, ik heb mij ziekgemeld

-ik loop vast in mijn werk

-ik wil de balans opmaken van ervaringen die ik meegemaakt heb. Ze hinderen mij in mijn werk en privé

-ik loop vast in patronen, ik ben aan het overleven en wil graag weer plezier in mijn werk en leven krijgen

-ik loop tegen mijn achtergrond, opvoeding, geloof van vroeger aan en weet niet hoe ik daar nu mee verder moet    


>>Herkent u bovenstaande, neem dan gerust contact met mij op: telefoon 06 44442550, 

e-mail: contact@hildegardfaber.nl

Opbellen
E-mail