Voor kerkelijke gemeentes, die zich vanuit hun kracht en verlangen willen bezinnen en verdiepen, of willen veranderen. 

Voor  individuen die vastlopen en willen onderzoeken wie zij zijn en wat zij voor anderen kunnen betekenen.   

Herken je dit?                

Kerkelijke gemeentes:

-wij willen ons bezinnen op onze kracht, spiritualiteit, geloof of zingeving.  

-wij willen andere vormen en mogelijkheden in het pastoraat en diaconaat onderzoeken

-wij willen fuseren en willen daar een   begeleider bij, die aansluit bij het proces van de gemeente.

-wij willen nieuw beleid maken en willen daar graag externe onafhankelijke begeleiding bij

-wij willen meer betekenisvolle samenwerking en aansluiting  met andere organisaties en mensen buiten onze kerkelijke gemeente. We weten niet hoe we dat kunnen bereiken

-wij willen mensen binnen onze kerkelijke gemeente deskundiger maken op het gebied van communicatie, presentatie, netwerkvorming, pastoraat, diaconaat en uitvaarten, maar hoe pakken we dat aan?

-wij willen dat onze groep van mensen beter gaat samenwerken, zodat we er meer voor elkaar en de gemeente kunnen zijn. 


   

Individueel:

-ik heb een burn-out, ik heb mij ziekgemeld

-ik loop vast in mijn werk

-ik ben werkzaam in de kerk en ik wil met  iemand anders naar mijn rol hierin kijken.

-ik wil de balans opmaken van ervaringen die ik meegemaakt heb. Ze hinderen mij in mijn werk en privé

-ik loop vast in patronen, ik ben aan het overleven en wil graag weer plezier in mijn werk en leven krijgen

-ik heb ervaringen in het verleden, die mij in het heden hinderen

-ik loop tegen mijn achtergrond, opvoeding, geloof van vroeger aan en weet niet hoe ik daar nu mee verder moet    


>>Herkent u bovenstaande, neem dan gerust contact met mij op: telefoon 06 44442550, 

e-mail: contact@hildegardfaber.nl