Hildegard Faber

Gestalttherapie en Organisatiebegeleiding 

Voor Organisaties, Kerken en individuen

Zin wordt zinvol


Organisaties en Kerken

Organisatiebege-

leiding

Vanaf 2000 werk ik voor organisaties die behalve economisch gewin ook zingeving belangrijk vinden en voor kerken, die het belang inzien van bewustwording, verandering en verbinding. 

Ik ben partner van het kerkadviesteam

Gestalttherapie

Gestalttherapie


Loop je vast in je werk of privésituatie?

Heb je het gevoel dat je op een kruispunt in je leven staat?

Weet je niet meer wat er nu werkelijk bij jou zelf hoort, of wie je bent?

Neem dan contact met mij op.

Visie op begeleiding


In de begeleiding van organisatie, groeps en individuele processen blijft u zelf de eigenaar.

U bepaalt het tempo en de inhoud. Samen onderzoeken wij het proces.

Contact

Contact


U kunt mij bellen: 0644442550


of mailen: contact@hildegardfaber.nl

voor kennismaking/intake, advies en begeleiding

(online en op locatie)

Zin wordt zinvol

In een organisatie of kerk


Wij willen in onze organisatie of kerk verandering.

Wij willen een bewustwording rondom zingeving, kernwaarden of (geloofs)waarden op gang brengen.

Wij willen een nieuwe visie of beleid.

Wij willen onderzoeken wat waardevol en krachtig is in onze organisatie of kerk.

Wij willen ons beter met anderen, andere organisaties of de omgeving verbinden.

Wij willen ons inzetten op zingeving en menswaardigheid in onze organisatie.

Wij willen verandering in diaconaat of pastoraat.
Individueel


Ik loop vast en weet niet hoe ik verder moet.

Ik wil onderzoeken wat er voor mij belangrijk is in deze levensfase. 

Ik wil meer verbinding krijgen met mijn gevoel en met wie ik ben.

Ik loop in het leven tegen grenzen aan en wil onderzoeken hoe ik verder wil.

Ik wil mij beter verbinden met anderen.

Ik wil (weer) ontdekken waar ik plezier en zin uit haal in het leven.

Ik heb veel meegemaakt en wil dit graag een plek geven.Begeleiding van Organisaties en Kerken

Organisaties waar zingeving en de mens centraal staan, kerken en religieuze organisaties die mee willen groeien in deze tijd 

Begeleiding


-beleidsprocessen

-gemeentebegeleiding

-groepsbegeleiding

-'heidag'

-samenwerkingsprocessen

-veranderingsprocessen
Coaching


-individuele coaching

-groepscoaching

-mediation

-intervisiebegeleiding

Training-training op maat


-trainingen van de Protestantse Kerk Nederland


-trainingen rondom zingeving en zingevingsgesprekken

Partner van het kerkadviesteam

Soms loopt het leven anders, hoe nu verder?

Wat past bij mij naar de toekomst toe?

Ik heb veel meegemaakt, wie helpt mij om de balans op te maken

Wie ben ik in werk, opleiding, relatie,  levensgeschiedenis?

Ik voel mij lusteloos en somber, wat geeft mij zin en motivatie

Ik heb een burn out, wat geeft mij weer energie?

Gestalttherapie

Soms loopt het leven anders dan je zou willen. Hoe moet het nu verder? Mogelijk praat je al over je gevoelens met je partner, familieleden of vrienden. Maar misschien helpt dat niet genoeg. Op zo’n moment kan professionele begeleiding als Gestalttherapie waardevol zijn.

Als gestalttherapeut kan ik je helpen om patronen die vastgelopen zijn, weer in beweging te krijgen. Een belangrijk uitgangspunt in deze therapie is het geloof in het vermogen van ieder mens om te groeien en zich te ontwikkelen. Problemen zijn niet als een teken van ziekte, maar als een mogelijkheid tot nieuwe stappen en groei.


Als opleiding heb ik de Gestalttherapeutische opleiding van Multi-di-mens afgerond.

Je kunt nagaan of er een vergoeding mogelijk is vanuit jouw ziektekostenverzekering. Ik ben lid van de NVAGT (NVAGT-554), de NAP ( NAP-182 )en ben in bezit van European Certificate of Psychotherapy (ECP)

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie


Ik ben gebonden aan de ethische code van de NVAGT

https://www.nvagt-gestalt.org/de-psychotherapie-van-het-contact/#:~:text=Ethische%20code%20NVAGT&text=Deze%20code%20is%20een%20neerslag,%2C%20integriteit%2C%20zorgvuldigheid%20en%20deskundigheid.


Er is een klachtenregeling. Ik ben hiervoor aangesloten bij de SCAG

https://www.nvagt-gestalt.org/wp-content/uploads/2019/01/2017-03-25_Klachtenformulier_NVAGT_DEF.pdf


Na een intakegesprek van 1,5 uur word je opgebeld om te kijken of van beide kanten er een positief ja is. Als dat er is, kan de therapie beginnen. We spreken in beginsel 5 sessies af, die ongeveer een uur duren per sessie. In de 5e sessie is een evaluatiemoment gepland. De intake kost 60 euro en de therapiesessies tussen de 80 en 95 euro, afhankelijk van je netto inkomen.Ik ben Hildegard Faber

Mijn levenspad heeft me door verschillende fasen en ervaringen geleid, en het heeft altijd gedraaid om mijn diepe interesse in de wereld en wat daarin betekenisvol is. Als kind ben ik opgevoed in een christelijke omgeving, wat mijn spirituele nieuwsgierigheid heeft aangewakkerd. Ik voelde me aangetrokken tot het begrijpen van de wereld om me heen en mijn rol daarin. Dit inspireerde me om later theologie  en gestalttherapie te gaan studeren, waarbij ik dieper inging op mijn spirituele zoektocht.


Vanaf 2000 richtte ik mij naast mijn eigen Gestaltpraktijk, waar ik individuele mensen begeleid, steeds meer ook op organisatieadvies. In eerste instantie alleen binnen de  Protestantse Kerk, maar later ook in andere organisaties, waar zingeving belangrijk is. Dit waardevolle werk en het plezier en de betekenis die ik aan anderen en organisaties kan bieden, stimuleren mij om met zowel individuele, groeps als organisatiebegeleiding door te gaan. 


Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken en u of uw organisatie te helpen op reis naar groei en betekenis.


Mijn manier van werken - Zin wordt Zinvol

Jezelf zijn, eigen kracht.   Ík heb zin

Als mens en organisatie bezit je een unieke kracht die je onderscheidt van je omgeving. Deze eigen kracht maakt je bijzonder en relevant. Mijn rol is om te helpen ontdekken wat deze unieke eigenschappen zijn en hoe je ze het beste kunt benutten. Eigen kracht is essentieel om jezelf te differentiëren, zelfbewust te zijn, je identiteit te tonen en je positie te bepalen. In het kort: jouw kracht maakt het verschil en ik kan je begeleiden om deze te identificeren en te versterken.


Read more

Kracht van netwerk en verbinding.    Ik geef het zin

Identiteit en kracht zijn nauw verbonden met je omgeving, of het nu gaat om individuele relaties, je werk, hobby's, of organisatie. Deze interactie geldt zowel op persoonlijk niveau als voor organisaties en kerken, die ook in verbinding staan met hun directe omgeving en andere organisaties. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wie is de ander? Wat kan ik voor hen betekenen? Hoe bouw ik netwerken op zonder mijn eigen identiteit te verliezen? Hoe sluit ik goed aan bij anderen?

Wanneer je effectief kunt verbinden met je netwerk, ontstaat er synergie. Je herkent elkaars krachten en kunt waardevol zijn voor mensen buiten je eigen kring. Deze interactie leidt tot een dieper bewustzijn van jezelf en anderen, waarbij aanvulling en samenwerking mogelijk worden. Het contact met anderen versterkt niet alleen je eigen identiteit, maar helpt ook anderen om zichzelf te begrijpen.

Zingeving, bronnen, geloof, achtergrond.    Het heeft zin

Als mens en in organisaties worden identiteit en kracht  beïnvloed door gewoontes, opvoeding,  geloof en zingeving. Soms zijn deze een belemmering, soms een grote bron van kracht. We gaan samen op zoek naar hoe deze bronnen zich verhouden tot wie je bent als mens of organisatie en welke rol ze spelen en wat ze betekenen in de huidige tijd. 

Bewustwording zorgt voor verankering in verleden en het toelaten van de eigen identiteit in contact met jezelf en anderen. 


Read more

Kracht van beweging of vernieuwing.    Zin wordt Zinnig!


Wanneer je jezelf en je kracht te midden van je omgeving hebt ontdekt, kun je ook bewust worden van de bestaande patronen die zowel individuen als organisaties kunnen belemmeren. Deze patronen zijn vaak historisch geworteld en moeten niet per se volledig doorbroken worden, maar kunnen wel bijgestuurd worden door nieuwe inzichten.

Dit vraagt om het onderzoeken van deze patronen, het waarderen van de waarden die ze vertegenwoordigen, en het creëren van ruimte voor nieuwe mogelijkheden. In organisaties betekent dit nadenken over de randvoorwaarden voor verandering, de gevolgen van keuzes, en het creëren van draagvlak. Op individueel niveau kan het betekenen dat je openstaat voor verandering en leert wat nodig is om nieuwe wegen in te slaan.

Het openstaan voor verandering en groei stelt je in staat om mee te evolueren met je omgeving, de tijd en je relaties. Dit verbreedt je mogelijkheden en kan leiden tot diepere en waardevolle connecties. Het doorbreken van vastgelopen patronen biedt ruimte voor vernieuwende contacten en groei.